Hvad er et hutiglån?

Et hurtiglån er normalt et lån man kan få hurtigt, uden at man skal igennem i masse tjek. Fordelen ved hurtiglån er at du kan få dem hurtigt, tit inden for 15 min. og normalt uden at stille sikkerhed. Normalt er der tale om lån mellem 10.000 og 300.000 kr. Lån uden sikkerhed betyder, at du ikke behøver at stille sikkerhed i fx dit hus, din bil eller andet, når du skal låne penge. Nogle hurtiglån kræver dog at du stiller sikkerhed. Med et Hurtig lån vil du evt. kunne få råd til det fladskærms tv du har drømt om, eller de gaver du ikke lige har penge til. Hurtiglån har mange navne...privatlån, kontantlån, forbrugslån og kviklån. Hvis du er utilfreds med dit hurtiglån, så har du mulighed for at klage. I Danmark skal lånegivere efterlive strege regler for at låne penge ud. Bla. mod de ikke tage for meget i rente. Så hvis du opdager at du betaler for meget i rente, så har du mulighed for at klage. Læs mere om der under menuen "Klager over hurtiglån".

På hurtiglån.dk har du mulighed for at få et overblik over det Danske marked for hurtig lån, samt lave låneberegning, og få gode råd om hurtiglån. På hurtiglån.dk kan du desuden finde et låne leksikon, der forklare det mest almindelige låne udtryk.

Fordele ved online hurtiglån

Fordelen ved lån på internettet er at der er åbent hele døgnet.

Typisk vil det foregå på den måde at man udfylder en formular/låneansøgning online og ud for nogle forud bestemte kriterier modtager man så ofte en mail med en forhåndsgodkendelse, ofte med en klausul om at firmaet lige skal gennemgå ens data og vil vende tilbage hurtigst muligt.

Så beslutter man sig for et hurtigt lån om aftenen skal man altså ikke regne med at finde pengene på ens konto næste morgen klar til brug, der går som regel lidt længere. Mange fristes måske af de mange online lånemuligheder netop fordi der er hurtigt svar, man føler sig måske også mere anonym end hvis man skal ned og se sin bankrådgiver dybt i øjnene.

En anden fordel ved nettet er at det også er muligt at finde og sammenligne forskellige tilbud, og så ud fra ens låne behov og evne til at betale tilbage simpelthen finde det billigste og bedst hurtig lån.

Lån:

Et lån er en aftale mellem to parter, hvor den ene part, långiver eller kreditor, udlåner en genstand eller et pengebeløb, og den anden part, låntager eller debitor (også kaldet skyldneren eller blot låneren), påtager sig en forpligtelse til at levere eller betale det lånte tilbage efter nærmere aftale. Pengelån ydes (bortset fra private lån mellem venner og familie) typisk mod et yderligere vederlag, typisk i form af rente og eller gebyr.

Långiver siges at have en fordring på låntager.
Karakterisering af pengelån

En pengefordring, fx en obligation, er typisk givet ved

* sit pålydende, også kaldet hovedstolen
* en regel for tilbagebetaling af hovedstolen, kaldet afdragsprofilen eller amortisationsforløbet
* en regel for rentebetaling
* en regel for rentefastsættelsen

Lån, hvor det beløb, der blev udvekslet ved lånets stiftelse, er lig pålydende siges at være ydet til pari. Modtager låntager ved stiftelsen et mindre (alternativt større) beløb end pålydende, siges lånet at være stiftet ved underkurs (alternativt overkurs).

Perioden mellem tidspunktet for lånets stiftelse og tidpunktet for den sidste betaling, udløbstidspunktet, kaldes lånets løbetid. Tidspunkter for betalinger på lånet kaldes terminer, og oftest er der 1, 2, 4 eller 12 lige fordelte terminer på et år (alternativt anvendes begrebet termin for perioden mellem to terminstidspunkter).

Betalinger på et lån opdeles typisk i rente og afdrag, hvor summen af afdrag over lånets løbetid normalt er lig hovedstolen. Restgælden på et givet tidspunkt er hovedstolen fratrukket alle tidligere betalte afdrag. Et lån, der kun har et afdrag, nemlig på udløbstidspunktet, kaldes et stående lån. Et lån, der har samme afdrag hver termin, kaldes et serielån.

Rentebetalingen på et terminstidspunkt beregnes typisk på baggrund af en tidligere fastsat rentesats, på obligationer kaldet kuponrenten, delt med antal terminer per år og ganget med restgælden inden afdraget på samme termin. Hvis rentesatsen er konstant i hele lånets løbetid, siges lånet at være fast forrentet, og ellers kaldes det variabelt forrentet.

Sikkerhed

Det er ofte en betingelse for pengelån, at låntager stiller sikkerhed for lånet. Sådan sikkerhed kan være

* pantsætning, enten i form af
o håndpant, hvor debitor fysisk afgiver det pantsatte, som f.eks. ved give kreditor værdipapirer som sikkerhed
o underpant, hvor kreditor modtager et tinglyst pantebrev i aktiver tilhørende debitor (fast ejendom, løsøre, bil eller lignende).
* Kaution, hvor en eller flere kautionister påtager sig at indfri lånet, såfremt debitor er ude af stand til det.
* Bankgaranti, hvor en bank (mod betaling) indestår for tilbagebetalingen
* Forsikring, som kan tegnes mod manglende betaling i tilfælde af manglende betaling fra en debitor pga. dødsfald eller invaliditet.

Dette gælder ikke for hurtiglån, der normalt kan optages uden at stille sikkerhed.

Debitors pligter

I Danmark gælder gældsbrevsloven, hvis bestemmelse i ofte som huskeregel gengives som pengeskyld er bringeskyld (med fortsættelsen: anden skyld er henteskyld) og udtrykker, at debitor ved pengelån har pligt til at betale de aftalte ydelser, men yderligere skal gøre dette til rette tid og på rette sted. Rettidig betaling indebærer, at det er debitors ansvar at ydelsen kommer långiver i hænde inden betalingsfristens udløb, mens rette betalingssted er det af kreditor anviste betalingssted.

Der ligger også i bestemmelsen, at eventuelle omkostninger ved betalingen afholdes af debitor.Rentetilpasningslån
Med et rentetilpasningslån eller flexlån følger renten markedsrenten. Når renten er lav, så betaler man en lav ydelse, når renten er høj, så betaler man en høj ydelse. Der er altså en risiko ved denne type lån i forhold til fastforrettet lån.Siden Hurtiglaan.dk indeholde bla.:
Der er masser af muligheder for hurtige penge, ikke mindst på internettet. Her på siden kan du få inspiration til hvordan du nemmest får hurtige penge.

Det første man skal være opmærksom på når du skal have hurtige penge, er at pengene skal komme et sted fra. Du kan ikke finde en mirakelkur der giver hurtige penge uden videre, uden en vis omkostning eller risiko. Hvis du høre om noget der er for godt til at være sandt, så er det det nok. Hvis der er hurtig gevinst, så skal du sørge for at vurdere risikoen for tab.

Hurtiglån.dk er din vejviser til hurtigt at låne penge på internettet. Din vej til hurtige penge.
Information på sider:

ÅOP - G&lig;ldssanering - Annuitetslån - Billån - Gode rd om ln - RKI - Kontantlån - Afdragsfrie lån - Forskellige typer lån - Lån online - Netbutikker - Kreditkort - Boliglån - Bliv slettet fra RKI - Forbrugslån - Flexlån - Lån penge - Lån - Lån på trods af RKI - Klager over hurtiglån - Gode råd til hurtige penge - Gode råd om lån - Gode råd om lån - Du er her: Hurtiglån - Hurtiglån -